Elérhetőségek

JADRAN-MART KFT.

Cím: 8900 Zalaegerszeg,
Berzsenyi u. 7.
Telefon:
06-92-331-012
Fax: 06-92-311-340
E-mail:
kozpont@jadranmart.hu


A Klub célja, tevékenysége

A Jadran Gondoskodás Klub a Jadran-Mart Kft. által, a magyarországi munkavállalók számára létrehozott klub.

Az Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt-vel kötött együttműködés keretében a Jadran-Mart Kft. olyan kedvező díjú Alfa baleset- és betegségbiztosítási csomagok elérését teszi lehetővé ügyfelei számára, amellyel nemcsak saját, hanem családjuk biztonságáról is gondoskodhatnak.

 

Kik igényelhetik a biztosítást?

A biztosítási csomagokat azok a magánszemélyek igényelhetik, akik a Jadran-Mart Kft. által működtetett Gondoskodás Klub tagjává váltak. Bármely biztosítási csomagnál választható egyéni és családi fedezet, utóbbi igénylése esetén a fedezet nemcsak a csatlakozóra, hanem a vele azonos állandó lakcímre bejelentett közeli hozzátartozókra, élettársra is kiterjed. Biztosítottá csak az a személy válhat, akinek az életkora 65 évet nem haladja meg.

 

Ki jogosult a Jadran Gondoskodás Klub Tagságra?

Taggá válhat az 18. életévét betöltött, magyarországi lakhellyel rendelkező természetes személy, aki nem áll cselekvőképességet kizáró vagy szerződéskötési jogosultságot korlátozó gondnokság alatt és a klub szabályzatát magára nézve kötelezően elfogadja, élni kíván a tagság által kínált lehetőségekkel, valamint a többletszolgáltatásokra is igényt tart.

 

Tagsággal járó kötelezettségek:

A tagsági viszony önkéntes, de a belépési szándék írásos nyilatkozatával jön létre. A tagsági viszony megszűntetése szintén írásban történik, illetve megszűnik a tagság, amennyiben a tag több mint egy éven keresztül nem veszi igénybe a nyújtott szolgáltatásokat.

 

Tagság keretében igénybe vehető többletszolgáltatások:

A Jadran-Mart Kft. egyoldalúan jogosult arra, hogy többletszolgáltatásokat vezessen be a Klub tagjai számára, illetve, hogy a többletszolgáltatást megszűntesse.

Csatlakozás módja: A tagságra jogosultak a Szabályzat elfogadásával, valamint a Tagsági Nyilatkozaton található adatok megadásával automatikusan taggá és a többletszolgáltatások jogosultjává válik.

 

Adatvédelem, a Kft. kötelezettségei:

A Tag egyetért azzal, hogy adatait feldolgozzák, marketing célokra felhasználja a Kft. az információszabadságról és az adatvédelemről szóló, mindenkor hatályos jogszabályok betartása mellett illetve hogy klubtag részére időről időre tájékoztatást küldjön a többletszolgáltatásokról és egyéb társaságok kedvezményes ajánlatairól. A Tag beleegyezését adja, valamint tudomásul veszi, hogy személyes adatai a feltétlenül szükséges terjedelemben kerülnek felhasználásra a Klub működésének időtartama alatt. A Tag az ily módon szerzett adatokhoz bármikor hozzáférhet azokról tájékoztatást kérhet a törvény alapján. A Kft betartja a személyes adatok nyilvántartására vonatkozó és a 2011. évi CXII.tv. (Info tv.) előírásait.

A Jadran-Mart Kft. a nyilatkozatok befogadásához, annak rögzítéséhez és archiválásához, az átharított díj csoportos beszedéssel történő befogadásához, rögzítéséhez, az ügyfél kérdéseinek megválaszolásához, a biztosítas megszűnésére vonatkozó nyilatkozat előállításához közreműködőként a Harmen Agent Kft.-t (székhely: 1237 Budapest, Árvíz utca 21., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-197708) veszi igénybe, amely adatkezelőként jár el.

A klub célja

Vissza az előző oldalra!
JADRAN-MART KFT. - Magyar